Jeden z kraterów Marsabit

Jeden z kraterów Marsabit