Liczy się ilość a nie jakość!

Liczy się ilość a nie jakość!