Niezwykle czyste niebo nad Kairem

Niezwykle czyste niebo nad Kairem