Park w Urfie: zawody w karmieniu i fotografowaniu karpi

Park w Urfie: zawody w karmieniu i fotografowaniu karpi