Wielka głowa i prawica oznaczają dobrego dyktatora

Wielka głowa i prawica oznaczają dobrego dyktatora